Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

ważna informacja dla rodziców, którzy zapisali swoje dziecko (dzieci) na dyżur wakacyjny 
turnus II 24 lipca -11 sierpnia 2023r. do Przedszkola nr 397 „Ziarenko”.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA DYŻUR WAKACYJNY  –  opłata jest potwierdzeniem woli

 

Wpłaty na dyżur wakacyjny należy dokonać w terminie od 10 maja do 24 maja 2023 r.

 

na nr konta: 70103015080000000550674114

wpisując w tytule: imię i nazwisko dziecka  z dopiskiem dyżur wakacyjny

dzienna stawka za żywienie wynosi: 15 zł. 

opłata ogółem:

za 5 dni dyżuru x 15 zł = 75 zł

za 10 dni dyżuru x 15 zł = 150 zł

za 15 dni dyżury x 15 zł = 225 zł

*opłata uzależniona jest od zadeklarowanych przez Państwa terminów turnusów
korzystania z dyżuru złożonych we wniosku.

BRAK WNIESIENIA OPŁATY ZA ŻYWIENIE  WE WSKAZANYM TERMINIE 
BĘDZIE OZNACZAŁ REZYGNACJĘ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Z MIEJSCA W DYŻURUJĄCYM PRZEDSZKOLU.

Uwaga:

Zwrot za żywienie związany z nieobecnością dziecka (dzieci) w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego możliwy będzie po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka dzień wcześniej lub w dniu nieobecności najpóźniej do godziny 8:30.
Zgłoszenia prosimy wysyłać  na adres email: 
sekretariat.p397@gmail.com

Zwroty za zgłoszone nieobecności wypłacimy w miesiącu wrześniu.


 

 
Informacje dotyczące kwalifikacji lub braku kwalifikacji dziecka na dyżur wakacyjny.

W przypadku kwalifikacji:
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia list dzieci zakwalifikowanych
(od 10 maja 2023 roku do 24 maja 2023 roku).
Opłatę należy uiścić w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko, zostało zakwalifikowane na dyżur. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz turnus za który dokonywana jest opłata np: JAN KOWALSKI_TURNUS I. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

W przypadku braku kwalifikacji:
Informacja o wolnych miejscach na dyżur wakacyjny w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie udostępniona 30 maja 2023 roku o godzinie 14:00
na stronie: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl 
w zakładce „Wolne miejsca".
W celu zapisania dziecka na wolne miejsce
w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych rodzice/prawni opiekunowie:
- pobierają druk wniosku z systemu, bez logowania się na konto dziecka
(zakładka „Pliki do pobrania, instrukcja”),
- wypełniają wniosek,
- składają wniosek bezpośrednio w przedszkolu/szkole, do którego chcą zapisać dziecko
na dyżur 
i w którym są wolne miejsca.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 4 kwietnia od godziny 12:00-tej do 20 kwietnia 
na stronie https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/ rozpocznie się rekrutacja na dyżur wakacyjny.

Pierwszeństwo na dyżur w naszym przedszkolu mają obecnie uczęszczające dzieci do naszej placówki.

Wskazówka: wypełniony, wydrukowany z systemu, podpisany wniosek na dyżur wakacyjny składają Państwo wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, tzn. jeżeli dziecko zostało zapisane na dyżur, np.
w pierwszej połowie lipca oraz w drugiej połowie sierpnia to składacie Państwo wniosek w wybranym przedszkolu w tym przypadku w pierwszej połowie lipca. Inny przykład: jeżeli dziecko zostało zapisane do przedszkola na pierwszą oraz druga połowę sierpnia, to w tym przypadku składacie Państwo wniosek w przedszkolu, które zostało wybrane jako dyżurujące dla Państwa dziecka w pierwszej połowie sierpnia, itd..


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu trwać będzie
od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 r.

W poniższym załącznikach zamieszczone są informacje o terminach dyżurów
w pozostałych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

 

Załączniki do pobrania: 

Terminy dyżurów przedszkoli oraz odziałów przedszkolnych - Praga Południe 2023 ->

/fileget/terminy-dyzurow-przedszkoli-w-lipcu-i-sierpniu-2023-r-skompresowany.pdf

 /fileget/terminy-dyzurow-oddzialow-przedszkolnych-w-lipcu-i-sierpniu-2023-r.pdf

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.